O programie

Start / O programie
Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej to połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. Projekt jest finansowany z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca. Ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie. Koordynacją badań w skali kraju zajmuje się Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Pacjenci wpisywani są do bazy danych Instytutu i otrzymują jako wynik badania wydruk z systemu Instytutu.
We Wrocławiu zapraszamy do Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – ul. Borowska 213.
W ramach Programu odbywa się najpierw wizyta kwalifikująca, na której lekarz kieruje pacjenta na niskodawkową tomografię komputerową. Po wykonaniu badania następuje omówieniu jego wyników. Podczas tej wizyty specjalista przekaże również wskazówki, jak rzucić palenie (jeśli Cię to dotyczy) i jak przeciwdziałać powstawaniu raka płuca. Czas oczekiwania na badanie jest uzależniony od tego, jak lekarz oceni Twój stan zdrowia i czy skieruje Cię na badania diagnostyczne. Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań – nie ma konieczności pozostawania na czczo ani przedstawienia wyniku badania poziomu kreatyniny we krwi. Jeśli jednak posiadasz dokumentację medyczną, związaną z chorobami powstającymi w wyniku palenia, koniecznie zabierz ją ze sobą.
Więcej o Programie można przeczytać pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

Nasz zespół

  • Kierownik – prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek
  • lek. med. Tomasz Buczałowski
  • dr n. med. Barbara Hendrich
  • lek. med. Ewa Laska
  • lek. med. Mateusz Patyk
  • Krystyna Czyryńska