Rejestracja na badanie

Start / Rejestracja na badanie
Rejestracja na badanie

Rejestracja odbywa się:

Prosimy przybyć 15 minut przed wyznaczoną godziną badania. Czas ten potrzebny będzie na wypełnienie ankiety i dokumentów zgody na badanie (proszę zabrać ze sobą okulary, jeśli będą Państwu niezbędne) oraz do zarejestrowania w systemie. Dokumenty można także pobrać ze strony, wypełnić je w domu i przynieść na badanie.
Na badanie zapraszamy pacjentów powyżej 55. roku życia (lecz przed ukończeniem 74. roku życia) bez czynników ryzyka oraz pacjentów powyżej 50. roku życia (przed ukończeniem 74. roku życia) z czynnikami ryzyka.
Pacjenci wpisywani są do bazy danych Instytutu i otrzymują jako wynik badania wydruk z systemu Instytutu. Badanie jest całkowicie bezpieczne – w aparacie służącym do badań zastosowano rozwiązania wykorzystywane w badaniach dzieci, ukierunkowanych na maksymalne obniżenie dawki promieniowania jonizującego.