Wyniki badań

Start / Wyniki badań
Odbiór wyniku

Odbiór wyniku

Po badaniu Pacjenci otrzymują wynik, który jest wydawany nie później niż 4 tygodnie od jego wykonania. Badania opisują lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej z dużym doświadczeniem zawodowym. Odbiór wyników odbywa się w godzinach 9:00 – 13:00 w sekretariacie Centrum Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Z wynikiem badania Pacjent wraca do lekarza, który wydał skierowanie do Programu lub do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Jeżeli w trakcie diagnostyki nie wykryto zmian w płucach, Pacjent jest informowany o możliwości wykonania kolejnego badania za 12 miesięcy w ramach tego Programu. W przypadku wykrycia zmian Pacjent powinien zostać skierowany do specjalisty. Pacjenci, u których wykryto zmiany wymagające kontrolnej tomografii komputerowej płuc mogą zgłaszać się do naszego Ośrodka po uzyskaniu skierowania do poradni specjalistycznej.
Możliwe jest uzyskanie skierowania na badanie TK w naszej Poradni Torakochirurgii. Rejestracja do Poradni odbywa się pod telefonem: 71 733 29 60 w godzinach 9:00 – 14:00. Wizyta w Poradni jest bezpłatna.
Badanie ma na celu przede wszystkim wykrycie guzków płuc. Wszystkie wykryte guzki zostają zaszeregowane do jednej z czterech kategorii:
 • lity (solid),
 • częściowo lity (partly solid),
 • typu mlecznej szyby (ground glass),
 • uwapniony (calcified).
Poza obecnością guzków w badaniu oceniane są – w granicach możliwości metody:
 • inne niż guzki zmiany w tkance płucnej;
 • zwapnienia w tętnicach wieńcowych;
 • aorta piersiowa;
 • węzły chłonne śródpiersia i wnęk płucnych;
 • tarczyca;
 • oskrzela;
 • przełyk w odcinku piersiowym;
 • nadnercza;
 • osierdzie;
 • opłucna;
 • ściana klatki piersiowej.